Label-C-plicht; wat moet u doen als huurder van een bedrijfspand?

Geplaatst door Erol Aslan op

Label-C-plicht; wat moet u doen als huurder van een bedrijfspand?

1 april 2019

Huurt u een bedrijfspand, dan bent u niet verantwoordelijk voor het voldoen aan de labelplicht. Het is wel belangrijk dat uw gehuurde pand aan de labelplicht voldoet. Is dit niet het geval, dan mag u het pand na 1 januari 2023 niet langer gebruiken.

De eigenaar is verantwoordelijk voor het aanvragen van het energielabel en voor het voldoen aan de energielabel-C-verplichting. Heeft het kantoorpand dat u huurt energielabel D of lager, dan doet u dus er goed aan op korte termijn bij uw verhuurder na te vragen welke maatregelen er getroffen gaan worden en voor wiens rekening de eventueel te verrichten werkzaamheden zijn.

Hoe zit het met de verbouwingskosten?
De kosten voor eventueel te verrichten werkzaamheden liggen in eerste instantie bij uw verhuurder. Sommige verbeteringen kan de verhuurder aan u doorberekenen in de servicekosten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vervangen van conventionele verlichting voor ledverlichting. Of de kosten voor andere verbeteringen aan u kunnen worden doorberekend in de huurprijs hangt af van de bepalingen in uw huurovereenkomst.

Heb ik inspraak in de uit te voeren werkzaamheden?
Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het door u gehuurde pand is in elk geval uw medewerking nodig. Of uw verhuurder u hiertoe kan verplichten is afhankelijk van wat er in uw huurcontract staat over dringende werkzaamheden en/of renovatie. Werkt u niet mee, dan loopt u het risico dat uw pand na 1 januari 2023 niet langer als kantoorruimte mag worden gebruikt. Ook als huurder doet u er dus goed aan om tijdig met uw verhuurder een labelplichtplan op te stellen.

Wat als ik een nieuwe huurovereenkomst aanga?
Gaat u een nieuwe huurovereenkomst aan, verzeker u er dan van dat het te huren bedrijfspand energielabel C of hoger heeft. Houd u ook alvast rekening met het voornemen van de overheid om per 1 januari 2030 energielabel A verplicht te stellen. Voorziet u dat er in de toekomst verbouwingen nodig zijn om aan de labelplicht te voldoen, zorg er dan voor dat er bepalingen worden opgenomen in het huurcontract over de uit te voeren maatregelen en de verrekening hiervan.

Wat als mijn verhuurder niet wil investeren?
Wanneer het door u gehuurde bedrijfspand op 1 januari 2023 niet voldoet aan de labelverplichting, dan mag u het niet langer gebruiken als kantoorpand. Dat is voor u als huurder ongunstig, maar ook voor de gebouweigenaar die het pand aan u verhuurt. Heeft het pand dat u huurt energielabel D of lager, dan kan uw verhuurder het best zo snel mogelijk beginnen met het plannen van de werkzaamheden om het pand naar energielabel C te tillen.

Bron: https://www.technischeunie.nl/nieuws/energielabelc-bedrijfspand-huren/loc62500095 

 


Deel dit berichtNieuwer bericht →